Bejelentés


Rajztanár Mindenféle a művészetekről


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

20. század művészete

FAUVIZMUS 1905-1908

1905-ben csoportot alkotó festők művészi irányzata
 fauv-oknak,vadaknak
- színeket a korábbiaknál szabadabban, harsányabban alkalmazák
 - az ábrázolt testek formáit egységes színfoltokkal jelenítették meg
 - körvonalak adták a kompozíció vázát
 - fellázadtak a múlt kultúrája ellen
Henri Matisse (1869–1954)
Georges Braque (1882–1963)

Az avantgárd művészeti irányzatok 1905-1945


"A művészet nem a láthatót adja vissza, inkább láthatóvá tesz." (Paul Klee)

A szó eredete: "avant garde": francia katonai műszó, jelentése előörs
céljuk: már nem a látvány valamilyen mértékű visszaadása, hanem a dolgok mögött rejlő gondolati tartalmak érzékeltetése.
- Hagyománybontás: a régi értékek teljes lerombolása vagy átértelmezése.
 - A művészi formanyelv radikális megújítása minden művészeti ágban
 - A teljes emberi és művészi szabadság megvalósítása
– konvenciók hiánya
- Társadalomformáló programjuk is van, mert az emberek tudata másképp nem alakítható át.
 - A művészeti ágak közelednek egymáshoz.

Témaválasztás
A 20. századi ember megváltozott élete, elidegenedettsége, létminősége, az embert fenyegető veszélyek vagy az előtte megnyíló lehetőségek.

avantgárd irányzatok:

1. Formabontó "izmusok" :
 - érzelmi alapon közelítenek az ábrázolt valósághoz
 - indulatosak
 - a hagyományos formák teljes lerombolása után új valóságot építenek
 - minden művészeti ágban hatni tudnak

EXPRESSZIONIZMUS
FUTURIZMUS
DADA
SZÜRREALIZMUS


2. Formaépítő "izmusok":
 - értelmi, gondolati alapon közelítik meg a világot
 - higgadtabbak
 - a leghagyományosabb formákig bontják le a valóságot, majd azokból építkeznek
 - csak képzőművészeti irányzatok

KUBIZMUS
KONSTRUKTIVIZMUS


EXPRESSZIONIZMUS
Alkotói szándéka szerint- a művész legbelső érzelmeinek kivetítése a világra
- a művész lát, megél, újjáteremt

Két irányzat:
a. figurális expresszionizmus
- kifejezően torzított formák, de a valóság világosan felismerhető
 - érzések hangsúlyozása mozdulatokkal, arckifejezésekkel, gesztusokkal

b. absztrakt expresszionizmus
nem valóságrészletet ábrázol
- belső mozgás, lüktetés
 - érzelemkifejezés pusztán színekkel és formákkal

Ami közös:
 - látomásos, lebilincselő erő
 - kifejező, felerősített színvilág

Alberto Giacometti
Ernst Barlach Emil Nolde (1867–1956)
Henri Matisse ( 1869–1954)
Edvard Munch (1863-1944)
Vaszilij Kandinszkij(1866–1944)
Franc Marc (1880–1916)

Die Brücke (A híd)

- Átvették a Vadak színkultuszát
- Morális, politikai kérdések foglalkoztatják őket

"Blaue Reiter"(Kék lovas- 1910 körül

- megtisztítsa a művészetet a hozzá nem tartozó, járulékos elemektől
- felfokozott érzelemvilág kivetítése
- szinte vallásos hit a művészet társadalmat megváltoztató szerepében
FUTURIZMUS 1909 – 1944

Politikai és művészeti mozgalom (gyűlések, tüntetések, kiáltványok, manifesztumok, röplapok, plakátok stb.)
A szó eredete:"futuro" (olasz) =jövő

Olaszország
 - jobboldali beállítottságú a fasizmus eszközévé válik
 Marinetti: A futurizmus kiáltványa (1909)

Oroszország
 baloldali, forradalmi szocialista jellegű
 vezéralakja: Majakovszkij
 - a polgári hagyományok teljes lerombolása
 - az élet újjáalakítása

Témáik:
 - modern, nagyvárosi jövő
 - technikai csodák, a gépek, a mechanika világa
 - sebesség, erő, dinamizmus
 - militarizmus, erőszak: a forradalmak és háborúk éltetése
- egymás utáni mozgásfázisok ábrázolása egy képen

Marcel Duchamp (1887-1968)
Umberto Boccioni (1882-1916)

GEOMETRIKUS ABSZTRAKCIÓ

A futurizmus továbbfejlesztés a teljes elvonatkoztatás felé haladt.

A művészet csak akkor szólhat mindenkihez, ha kerüli az egyes személyekhez kötődő, egyedi formákat, csak a legalapvetőbb formaelemeket használhatja: a vonalat, a négyszögű síkidomot és az alapszíneket.

Piet Mondrian ((1872-1944)

DADAIZMUS(1916 - 1922)

Megalapítója és vezéregyénisége: Tristan Tzara A szó eredete:"DADA nem jelent semmit" (véletlenszerű választás)
- olasz tájnyelveken kocka és anya: DADA
- a faló
- a dajka
- kettős állítás oroszul: DADA

Művészek:
 Jean (Hans) Arp (1886-1966)
 Hugo Ball (1886-1927)
 Marcel Duchamp (1887-1968)
 Max Ernst (1891-1976)
 Raoul Hausmann (1886 –1971)
Man Ray (1890-1976)
 Francis Picabia (1879-1953)
 Erik Satie (1866-1925)
 Kurt Schwitters (1887-1948)
 Tristan Tzara (1896-1963)
 Theo Van Doesburg (1883-1931)


SZŰRREALIZMUS 1924-1945

A szó eredete:"sur réalisme" (francia) = realitáson túli, valóságfeletti
Lényege:
 - menekülés az I. világháborút követő politikai-gazdasági káoszból
 - tiltakozás a "civilizált" valós világ embertelensége, kegyetlensége ellen
 - elvonulás a fantáziába, az álmokba és emlékekbe
- az őrült víziók irreális világába
- "Mert az ember igazi énje a tudatalattiban rejlik!" ("jéghegy-elv") - Freud!
 - a szépség mint esztétikai kategória szerintük már nem létezik

Helyette: félelmetes
-nyomasztó
- groteszk
- bizarr
- fekete humor

Két irányzat:
a. fényképszerűen naturalisztikus részletekből felépített abszurd víziók

b. vonzódás, az ősi, primitív, mitikus formákhoz és jelképekhez (gyerekrajzok, törzsi művészetek, hiegrolifák világa

Marc Chagall ((1887-1985)
Amadeo Modigliani (1884–1920)
Salvador Dalí ( 1904-1989)
Joan Miró ( 1893-1983)
Paul Klee (1879-1940)
Henry Moore(1898-1986)


Szobrászat

Aristide Maillol (1861-1941)
Ernst Barlach (1870-1938)
Alexander Archipenko (1887-1964)
Constantin Brancusi(1876-1957)


KUBIZMUS 1907-1920

A szó eredete:"cubus"(latin) =kocka
Fő törekvésük: a véletlenszerű külső forma mögötti belső struktúra, tartalom feltárása
- végsőkig leegyszerűsített geometrikus formaelemek alkalmazása
 - szimultán perspektíva: egyidejűleg több nézőpontból történő többsíkú ábrázolás
 - látványtöredékekből épülő képek
 - korlátozott színvilág
 - kollázstechnika (több anyagfajta - pl. festék, papír, textil stb. kombinálása egy képben)

 Pablo Picasso(1881–1973)
Henri a "vámos" Rousseau (1844-1910)
Georges Braque (1882-1963)
Robert Delaunay (1885-1941)
Fernand Léger (1881-1955)


KONSTRUKTÍVIZMUS 1910-1935

A szó eredete:"constructio"(latin) =f elépítés, szerkezet

törekvésük: a racionális rend, az egyensúly és a nyugalom megteremtése
 - szigorú mértani formákból építkeznek (vonal, négyszög, kör)
 fehér + 3 alapszín felhasználása (kék, piros, sárga)
 - zárt, arányos, világos szerkesztés

A konstruktivizmus végletes továbbfejlesztése: SZUPERMATIZMUS
 - csak geometria!
 - kidolgozója: Kazimir Szeverinovics Malevics (1878-1935)
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!