Bejelentés


Rajztanár Mindenféle a művészetekről


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Ókor

ÓKOR -Mezopotáia
-Egyiptom
-Égei-Görög
-Etruszk-Római

Mezopotámia művészete

Mezopotámia

I.e. III. évezredtől - I.e. IV. század


Építészet
Ó-Babilónia
- agyag, égetett tégla, nád
- mozaik, mázas cserép burkolat

Zikkuratok
(Toronytemplomok):
- tömör agyagtégla építmények
- legfelső szinten kisméretű templommal
- rámpák
- síkfödém
- álboltozat- lépcsőzetesen egymás fölé helyezett téglarétegekből
- dongaboltozat - kőből íves áthidaló szerkezetek, valódi boltozatok

Homlokzat:
- hangsúlyos kapuzat
- félköríves bejárat


Új-Babilónia

Városépítészet (Babilon)
- négyszög alaprajz
- derékszögű úthálózat
- középpontban uralkodó palotájával
- városkapuk
- kapukon zománctéglából kirakott állat domborművek
- Istar kapu

Perzsa építészet

- karcsú oszlopos támasztás
-
- kannelúrázott
(merőleges vájatsorral ellátott) törzs
- Bikafejes fejezet

Szobrászat

Sumér
Szobrászat:
- zömök, kerek testformák
ˇ sematikus arckifejezés (Archaikus kor)
ˇ később: természetesebb
ˇ frontális
- szimmetrikus szerkesztés
- egyszerű megfogalmazás
-
tömbszerű
tömeghatás

Asszír

Istenszobrok:
- frontalitás
- nyugodt arc
- feszülő izomzat
- egyszerű ruházat
- haj és szakáll aprólékos
- fantasztikus, stilizált formák
- sematikus formaképzés
- dekoratívitás
- kapuőrző démon: lamasszu

Domborművek (Relief)
Téma: harci jelenetek, életképek.

Babilon

- erőteljes felépítésű testábrázolás
- oroszlánok
- bikák
- kígyófejek
- mázas cserepek

Iparművészet
Kerámia:
- fazekaskorong feltalálása
- színes, festett edények
- geometrikusan stilizált díszítés
-ékírás.
-írásbeliség, levéltárak

Ötvösség
- arany használati és kultikus tárgyak


Egyiptom művészete

I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század

óbirodalom
első átmeneti kor
középbirodalom
második átmeneti kor, vagy Amarna kor
új birodalom
kései kor vagy Ptolemáioszok kora

A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia.
Fáraók (istennek tekintették) attribútumaik – az állszakáll és a kettős korona
-kartus: névgyűrű
-szfinx: megdicsőült fáraók

Építészet

templomok, sírépítmények, emlék építmények

A templom elrendezése:
- központi szentély
- nagyméretű zárt és nyitott terek
- csarnokok
- oszlopokkal körülvett udvarok
-hüposztil csarnok
- az egyiptomi templomok nagy oszlopcsarnoka, melynek mennyezetét oszlopsorok tartják
- pülon az egyiptomi temlomok kapuépítménye
- homlokzat – tagolatlan
- monumentális
- síkhatású dombormú (mélyített)
- írásokkal ellátott (hieroglifák)

oszlop
- felfelé sudaras
- függőleges vájatsorral mélyíte
- törzse: növényutánzat
- fejrész: papirusz, lótusz, virág
- lábazat: alacsony, meredek hajlású csonka kúp


Tér- és tömegalakítás

- axiális szervezés (templomoknál, a tereket egyetlen hosszanti tengely mentén kapcsolja össze)

Szerkezetek, alapelemek:
- támaszgerendás szerkezet
- térlefedés: kőgerendás áthidalás, kis fesztávolság miatt sűrű oszloperdő.
- két oldalsó csarnokot a középső magasabb csarnok világítja megSírépítmények:

- kisméretű sírkamrák a bebalzsamozott halottak elhelyezésére
- több helyiség, "útravalók" tárolására
- föld színe alatt, erre erőteljes felépítmény került

Sírtípusok:

masztaba - csonka gúla piramis
-lépcsős
vagy -gúlaforma
barlangsír

Emléképítmények:
obeliszk
- emlékoszlop kolosszus
- álló vagy ülő óriásméretű szobor


Szobrászat

Az evilágban szerzett érdemeket átörökítik a túlvilági létbe.

A domborművek
- laposak
- mélyítettek

A szobrok jelelmzői:
- idealizálás
- az arcok eszményítése
- architektónikus felépítés: szigorú geometria
(architektónia = az építőművészet szabályainak megfelelő)
-szimmetria
-tömbszerű tömegkezelés
-
frontalitás

(egynézettűség, szembenézet), merev mozdulatlanság,
- egy előrelépő láb-álmozgás
- gyakoriak a szobrokon a hieroglifák
- a figura teljesen talpon áll, merev (alapállás)


Festészet

Az élet mindennapi eseményeit ábrázolják
- időtlenné általánosított
- elvont formákkal
- alakok mérete: a társadalmi rang szerint változik


Festmények:
- sírokban
- koporsókon

jellemzői:
- legnagyobb felület törvénye (nincs egységes nézőpont)
- síkszerű ábrázolás
-
-szalagszerű
kompozíció - egymás fölötti elrendezés (térérzékelés)
- tiszta, élénk színek
- takarásos térábrázolás
-
ritmus
/uubr


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!