Bejelentés


Rajztanár Mindenféle a művészetekről


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Barokk

Barokk
Barokk

olasz barocco szóból ered, ami nyakatekert okoskodást jelent és/vagy portugál „barocco” - szabálytalan alakú kagyló, gyöngy

-A reneszánsz után következő korstílus( kb. 1600-tól kb. 1750-ig) -A barokk késői ága a copf ill. rokokó stílus

eszmei háttere:
katolikus egyház által indított ellenreformáció/katolicizmus megújítása
a reformáció következtében , elvesztett hívek visszaszerzése >>>>
>>már-már mértéktelennek tűnő túlzásokkal a művészetben
>>a barokk templomok pompájával és bonyolult díszítésével, illúziókeltéssel
>>barokk a reneszánsznak szinte pont az ellenkezője


Főbb stílusjegyei:
• mozgalmasság, dinamizmus
• monumentalizmus
• heroizmus
• patetizmus
• conceto (meglepetés), az illúzióvalóságként való beállítása
• dekorativitás
• titokzatosság
• misztika
• komplexitás,bonyolultság
• erős kontrasztok
• látványosság
• bonyolult,túldíszített formák
Barokk
Manierizmus és a barokk


Építészet:

Barokk építészet

- egyik alapmotívuma a csigavonal
-az alaprajzok és a homlokzatok, bonyolultak, gyakoriak a hajlított alakzatok
-különböző értékű, rangsorolt terek egymás alá, ill. fölé rendelése
-Manzárd tető: megtört fedelű nyeregtető, padlástér beépítéssel
-az illúziókeltés módszereivel díszítményeikkel, festményeikkel sokszor megnövelték a teret
-Stukkó: Gipszből mintázott, márvány hatását keltő díszítmény falon vagy mennyezeten
-„barokk kert”:
szabályosan kialakított ágyások, nyírt bokrok, szobrok, szökőkutak
-Vignola által tervezett Il Gesu templomban (Róma)
-Versailles-i kastély
-fertődi Esterházy-kastély

Szobrászat

-szélsőséges, patetikus, nem egyszer földöntúli emberi érzelmek hangsúlyos ábrázolása
-Giovanni Lorenzo Bernini


Festészet

Jellemzői:
• gazdag, élénk színvilág • fény-árnyék hatások maximális kifejező erejének felhasználása
• mozgásban való ábrázolás, dinamizmus
• perspektíva-játékok
Illuzionisztikus festészet:
.térbeli végtelenség hatását kelti,építészeti elemeket, égboltot festik tovább
• kidolgozott részletek (ruhák redőzete, mellékalakok, háttér, fénysugarak)
• érzelmek eltúlzott, patetikus ábrázolása (fontosak az arckifejezések)
• pompa és színpadiasság, az alakok eltúlzott pózai
• alakok és alakcsoportok bonyolult összefonódás
Vanitas csendélet: az élet rövid és mulandó
-jelképei: koponya, homokóra, kialudt gyertya, szappanbuborék, hervadt virág
- Caravaggio -Velázquez
-El Greco
-Rubens
-Rembrandt
-Mányoki Ádám


Rokokó
Rokokó

A rokokó a barokk késői, monumentalitását vesztett változata.
francia rococo rocaille, azaz kagyló szóból ered.
-díszítőstílus
-különálló rokokó építészet nem létezik
-Pöppelmann: a drezdai Zwinger
-Balthasar Neumann: a würzburgi érseki palota


Festészet

Jellemzői:
- érzelmesség
-finom erotika
-aprólékos kidolgozás
-legkedveltebb műfaj a zsánerkép (életkép)
- apró portrék, ún. miniatűrök
-Antoine Watteau (1684 -1721)

szobrászat

-főleg játékos, dekoratív szobrocskák
-porcelán plasztikákat -kerti szobrok, szökőkutak mitologikus és allegorikus kőfigurák
-faragott vázák


Copf (v. paróka-stílus) v. protestáns barokk
Copf stílus

-barokk késői ága
-átmenet a barokk és a klasszicizmus között

Elnevezését a német Zopfból( eredetileg hajfonatot jelentett az akkor divatos parókát), ósdit, elavultat, nagyképűt és unalmast jelent -építészeti és díszítőművészeti stílus

-nyugodt, egyszerű
- világos áttekinthetőség
-fő motívuma: a fonott füzérdísz, leveles, szalagfonatos füzér


KLASSZICIZMUS
Klasszicizmus
Klasszicizmus


A klasszicizmus (18. század második felétől a 19. század közepéig)
latin classis szóból ered, jelentése "osztály"

Szellemi háttere: a felvilágosodás korában kialakult polgári kultúra
francia forradalom: görög demokrácia és a római köztársaság példája

-mérték az ókori görög-római kultúra
-szimmetria, a rend és az egyszerűség

A napóleoni klasszicizmus:empir stílus
-római császárkor művészete
-egyiptomi motivumok
-komolyság és ünnepélyesség, egyszerűség jellemzi motívumai
-koszorú, lant, szfinx, amfóra, koszorús sas


Építészet

-puritánság
-könnyen áttekinthető, a tiszta és egyszerű alaprajz
-egyenes vonalak
-szigorú vízszintes tagoltság
-antik jellegű díszítményeket, oszlopok, timpanon
-antik templomok mintáját követték
-épületek arányosak, harmonikusak, de nem funkcionálisak

William Tierney Clark (1783-1852)
– Budapest: a Lánchíd és az Alagút
-Barabás Miklós: A Lánchíd alapkő letétele
Hild József (1789-1867) – Eger: Székesegyház
- Esztergom: Főszékesegyház


Szobrászat

-ókori klasszikus műveket tekintették mintaképül
-fő témájuk: a görög-római mitológia
-művészek, politikusok mellszobrai (római mintára)
-hűvös nyugalom
-mezítelen test természetessége
-dísztelen egyszerűség

-Antonio Canova (1757-1822)
-Bertel Thorvaldsen (1777-1844)
-Ferenczy István (1792-1856)


Festészet és grafika
Festészet

-előnyben részesítették a precíz és tiszta vonalú rajzot
-a szín másodrangúvá válik, nem fokozhatja le a rajz értékét
-nincs sötét-világos kontraszt, nincs semmi, ami megzavarná a nyugalmat ,érzést fejezne ki
-tér mélysége leszűkült, fal vagy drapéria zárja le

-Francisco de Goya (1746–1828)
-Jacques Louis David (1748–1825)
-Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780–1869)
-Id. Markó Károly (1791-1860)
-Barabás Miklós (1810-1896)
-Borsos József (1821-1883)
a href="http://www.lmrkat.hu/egerszekes.jpg"Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!