Bejelentés


Rajztanár Mindenféle a művészetekről


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Érettségi

Az érettségi előírásai, követelménye és menete a 2016/2017-es tanévtől változott. Ez a változás a rajz és vízuális kultúra középszíntű érettségit nem érinti. Gyakorlati változást nem hozott.
A változás abban áll, hogy visszaállították az emelt színtű érettségit rajz és vízuális kultúra és művészettörténet tantárgyból is. De a 2017 májusi érettségi időszakban még nem szervezhető emelt vizsga.


Részletes érettségi vizsgakövetelmény, műtárgylista és fogalomtár.

A vizsga leírása.

Ezen a helyen mintegy 2100 képzőművészeti, iparművészeti továbbá építészettörténeti fogalom (tartalmi, formai jellemzők, alkotók, művek stb.) meghatározása olvasható

A portfólió összeállításának feltételei

A portfólióba kizárólag a vizsgát megelőző legfeljebb két tanév folyamán, az ellenőrzött keretek között, a jelöltek által készített és kiválogatott munkák kerülhetnek be.

A portfóliónak 8 db munkát kell tartalmaznia. A munkák mérete nem korlátozott.

A portfólió összeállítása a következő szempontok szerint történik.

Tartalmazzon
1. két olyan munkát, amelyet sikeresnek tart a vizsgázó;

2. egy olyan munkát, amelyet kevésbé tart sikeresnek a vizsgázó;

3. egy olyan munkát, amelyet a legkedveltebb technikájával készített a vizsgázó;

4. egy olyan munkát, amely egy tárgy tervezését dokumentálja (több rajz is lehet egy lapon);

5. egy olyan munkát, amely látvány alapján készült tanulmányrajz, festmény vagy plasztika (fotója);

6. egy olyan munkát, amely képet és szöveget együttesen alkalmazó kompozíció;

7. egy olyan munkát, amely a vizsgázó által szabadon választott téma tetszőleges feldolgozása!

A vizsgára kiválogatott munkákat a hitelesség érdekében a megfelelő jelölésekkel és a szaktanár aláírásával kell ellátni.


Érettségi képjegyzék

1. ŐSKOR

l. Stonehenge, bronzkor
2. Őskori lakóházak (pl. Catal-Hüyük, Jerichó, Harappa, Mohendzso-Daro), Kr.e. 6000 k.
3. Willendorfi Vénusz, felső paleolitikum, Kr.e. 30 000 k. (Bécs, Naturhistorisches Museum)
4. Lausseli Vénusz (kődombormű), felső paleolitikum, Kr.e. 30 000 k. (Franciaország)
5. Szegvár-Tűzkövesi „Sarlós isten”, újkőkor - Tiszai kultúra, (Szentes, Koszta József Múzeum)
6. Szkíta aranyszarvas Zöldhalompusztáról, vaskor Kr.e. 400 k. (Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum) (~MNM)
7. Őskori barlangfestmények (lascaux-i, altamirai), felsö paleolitikum Kr.e. 15 000 ke.


2. ÓKORI EGYIPTOM

8. Gizai piramisegyüttes - kül. Kheopsz fáraó piramisa, óbirodalom, Kr.e. 2600-2500 k.
9. Ámon-Ré templom, középbirodalom, Kr.e. XVI-XII. sz. Karnak
10. II. Ramszesz sziklatemploma, újbirodalom, Kr. e. 1300 k. Abu-Szimbel
11. Írnok (festett mészkő), óbirodalom, Kr. e. III. ée (Párizs, Louvre)
12. Falusi bíró, óbirodalom, Kr. e. III. ée (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
13. Nofretete fejszobra, Kr.e. 1360 k. (Berlin, Staatliche Museen - Charlottenburg)
14. Anubisz szobra, Tutenchamon sírjából, Kr.e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
15. Echnaton fáraó családjával (kődombormű), Aton kultusz, Kr. e. 1360 k. (Berlin, Staatliche Museen)
16. Medumi ludak (falfestmény), óbirodalom, Kr.e. 2550 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
17. Halastó, thébai sír (falfestmény), Kr.e. 1400 k. (London, British Museum)
18. „Fáraó vadászaton", thébai (falfestmény), Kr.e. XIV. sz. (London, British Museum)
19. Tutenchamon arany halotti maszkja, Kr.e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
20. Bútorok Tutenchamon sírleletéből (pl. Tutenchamon fáraó trónusa), Kr.e. XIV. sz. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)


3. ÓKORI MEZOPOTÁMIA

21.Zikkurat, Kr.e. 2000 e. Ur
22.
Lamassu (kapuőrző démon), Kr.e. IX. sz. (New York, Metropolitan M.)
23. Babiloni Istaar kapu, Kr.e. 570 k. (Berlin, Staatliche Museen)
24. Gudea, Lagas uralkodója italáldozatot mutat be, Kr.e. 2120. (Párizs, Louvre)
27. Sumér ékírásos tábla (vagy pecsételőhenger), Kr.e. 2000 k. (London, British Museum)


4. ÓKORI GÖRÖGORSZÁG

28. Knósszoszi palota, Kr.e. XVI. sz. Kréta
29. Mükénei fellegvár (kül.: Oroszlános kapu), Kr.e XIV-XIII. sz.
30. Parthenon - Pheidiasz, Kr.e. V. sz. Athén 31. Egy görög színház (pl. delphoi vagy epidaüroszi színház)
32. Athéni akropolisz, Kr.e. 447-434. - kül. Niké-templom, Erechteion
33. Zeusz oltár, Kr.e. 180. (Berlin, Pergamon Múzeum)
34. Kurosz szobor Athénból, Kr.e. 600 k. (New York, Metropolitan Museum)
35. Myron:Diszkosz vető, Kr.e. 450 k. (Róma, Museo Vaticano)
36. Polükleitosz: Lándzsavivő, Kr.e. 450-440 k. (Nápoly, Museo Nazionale)
37. Praxitelész: Knidoszi Aphrodité, Kr.e. 350-340. (Róma, Museo Vaticano)
38. Delphoi kocsihajtó, Kr.e. 470 k. (Delphi Múzeum)
39. Szamothrakéi Niké, Kr.e. 200 k. (Párizs, Louvre)
40. (Rodoszi Athanadórosz, Agészandrosz és Polüdórosz): Laokoón Kr.e. II. sz. (Róma, Museo V aticano)
41. Egy feketealakos vázakép, (pl. Dionüszosz és bakchánsnők ábrázolással, Párizs, Bibliothcque Nationale)
42. Egy vörösalakos vázakép (pl. Orvietói kehely-kratér Héraklész és társai, Párizs, Louvre)
43. Pergamoni Héphaiszteón padlómozaikja, Kr.e. 150 k. (Berlin, Staatliche Museen)


5. ETRUSZK, RÓMAI

44. Etruszk sírszarkofág házaspár portréjával, Kr.e. 625. (Róma, Museo Nazionale, Villa Giulia)
45. Colosseum, 70-90. Róma
46. Pantheon, 118-128 k. Róma
47. Vettiusok háza, I. sz. Pompei
48. „Vesta-templom”, I. sz. Róma
49. Római vízvezeték (pl. Segovia, Nimes)
50. Forum Romanum rekonstrukció
51. Traianus oszlopa, 110 k. Róma
52. Constantinus diadalíve, 312-315 k. Róma
53. Augustus szobra, I. sz. Róma
54. Marcus Aurelius bronz lovasszobra, 170 (Róma, Museo Capitolino)
55. Egy római portrészobor (pl. Caligula, Brutus, Vespasianus, Constantinus)
56. A Misztérium villa falfestmény (egy részlete), Kr.e. I. sz. 2/3.


6.KORAKERESZTÉNY

57. Santa Sabina, 422--432. Róma
58. San Apollinare in Classe és mozaikjai, VI. sz. Ravénna
59. Palotakápolna, 805. Aachen
60. Jó pásztor, mozaik, V. sz. Ravenna, Galla Placidia
61. Durrow-i Kódex, 7. sz. vagy a Kellsi kódex, VIII. sz. (Dublin, Trinity College)


7.NÉPVÁNDORLÁS KORA

62. Galgóci tarsolylemez, X. sz. (MNM)
63. Nagyszentmiklósi kincs, 800 k. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)
64. Sankt galleni kolostor tervrajza 830 k. (Sankt Gallen, könyvtár)
65. Szarmata korongos fibula, III. sz. (MNM)
66. Germán sasfibula, VI. sz. (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum)
67. Avar szíjvég (pl. klárafalvi - Szeged, Móra Ferenc Múzeum)
68. Fejedelmi szablya markolata (Attila kard) X. sz. (Bécs, Schatzkammer)
69. Honfoglaló magyarok öltözete, László Gyula rajza)


8.BIZÁNC

70. Hagia Sophia, VI. sz. Konstantinápoly
71. San Vitale, 532-547. és mozaikjaiJustinianus és kisérete Theodora császárné és kisérete, 574 k. Ravenna ’1
72. Szófia Székesegyház, XI. sz. Kijev
73. Nikopeia Istenanya, X. sz. (Velence, San Marco)
74. Trónoló Istenanya, 1280 k. (Washíngton, National Gallery of Art)
75. (Andrej) Rubljov: Szentháromság, 1430 k. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija)
76. Sztaurotéka, X. sz. (Limburg, Székesegyházi Kincstár)


9.ROMANIKA

77. Maria Laach, bencés főtemplom XI-XIII. sz. (Koblenz mellett)
78. Pisai dóm, XI-XIII. sz.
79. Pontigny-i ciszterci templom, 1140-1170
80. Szt. Mihály templom, 1033. Hildesheim
81. Ciszterci templom, XIII. sz. eleje, Bélapátfalva
83. Csempeszkopácsi plébániatemplom, XIII. sz. 2/2
84. Maiestas Domini, 1123 k. Clemente apszisából, (Barcelona, Katalán Múzeum)
87. Koronázási palást, XI. sz. (MNM)
88. Bayeux-i kárpit, 1080 k. (Bayeux, Bibliothéque Municipale)
89. Magyar Szent Korona, 11-13.sz. (Parlament, Budapest)
90. Királyfej Kalocsáról, XIII. sz. (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria)
91. Winchesteri biblia (O-iniciálé), 1150-1160. (Winchester, Cathedral Library)


10.GÓTIKA

92. Párizsi Notre Dame, 1163-1250 93. Amiens-i székesegyház, 1236- (1389)
94. Chartres-i székesegyház, 1194-1220
95. Ca d’Oro palota, 15. sz. Velence
96. Cambridge-i King’s College Chapel 1446-1515
97. Szent Vitus székesegyház, 14. sz. Prága
98. Nyírbátori (ma) református templom, 15. sz. vége
99. Veleméri templom 14. sz.
100. Vajdahunyad vár, 15. sz. Vajdahunyad
101. Utolsó ítélet, 15. sz. Kassa, Szent Erzsébet templom északi kapuzata
102. Uta és Ekkehard szobra, 1250. Naumburg, dóm
103. Veit Stoss: Mária oltár, 1477-1483 k. Krakkó, Mária templom
104. Kolozsvári Márton és György: Szent György, bronz, 1373. (Prága, Národni Galeri)
105. Chartres-i katedrális üvegablakai (pl. Mária halála), XIII. sz.
106. Cimabue: Trónoló Madonna, XIII. sz. vége (Firenze, Uffizi)
107. Giotto: Szent Ferenc élete, freskósorozat, XIII. sz. vége (Assisi, San Francesco) 1i.
108. Simone Martini, Lippo Memmi: Angyali Üdvözlet, 1323. (Firenze, Uffizi)
109. Kolozsvári Tamás: Kálvária, 1427. (Esztergom, Keresztény Múzeum)
110. M.S. Mester: Selmecbányai oltárképei, 1508. kül. Mária és Erzsébet találkozása, (MNG)
111. Lőcsei Pál: Lőcsei Szent Jakab templom főoltára, 1508-1517
112. Wilton diptichon, 1400 k. (London, National Gallery)
113. Avignoni Pietá, XV. sz. (Párízs, Louvre)
114. Limbourg fivérek: Május, Berry herceg hóráskönyvéből, 1410 k. (Chantilly, Musée Condée)
115.Magyar Anjou Legendárium, XIV. sz. (Róma, Museo Vaticano; New York, Morgan Library; Szentpétervár, Ermitázs)
116. Képes Krónika, 1360 k. (Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár)
117. Szent László fejereklyetartó, 1425 e. (Győr, Székesegyház)
118. Suki-kehely, XV. sz. közepe (Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár)
119. Az egyszarvú legendája, gobelin-sorozat, (Párizs, Musée Cluny)
120. Szent László legenda, 1420-as é. (Kakaslomnic) 121. Muránói üvegtárgy (pl. Baldovierik esküvői edénye) XV. sz. (Murano, Üvegmúzeum)


11.RENESZÁNSZ

122. Santa Maria del Fiore, 1296-1436. Firenze
123. (Filippo) Brunelleschi: Ospedale degli Innocenti, 1421 k. Firenze
125. (Donato) Bramante: Tempietto 1502-1505 k. Róma, (San Pietro in Montorio kolostor) és alaprajza
126. (Andrea) Palladio: Villa Rotonda, 1550 u. Vicenza mellett
127. (Antonio da Sangallo)-Michelangelo: Palazzo Farnese, 1514-1550. Róma
128. Egy Loire-menti reneszánsz kastély (pl.: Chenanceaux, Chambord vagy Blois)
129. Vaszilij Blazsennij székesegyház, XVI. sz. Moszkva
130.Budai vár és királyi palota, XIV-XVI. sz. és XVIII. sz., XIX/XX. sz.
131. Visegrádi királyi palota, XIV-XV. sz.
132. Bakócz-kápolna, 1506-1507. Esztergom
133. Sárospataki vár, XVI-XVII. sz. 134. (Lorenzo) Ghiberti: A firenzei Battistero bronzkapuja (Porta del Paradiso), 1430-as é.
135. Donatello: Gattamelata lovasszobra, bronz, 1447-1453 k. (Padova)
136. (Andrea del) Verocchio: Colleoni zsoldosvezér lovasszobra, 1480-as é. (Velence)
137. Michelangelo (Buonarotti): Pietá, márvány, 1498. (Róma, San Pietro)
138. Michelangelo (Buonarotti): Dávid, 1504. (Firenze, Accademia)
139. Michelangelo (Buonarotti): Lorenzo Medici síremléke, 1525. (Firenze, San Lorenzo templom sekrestyéje)
140. Donatello: Dávid, 1430-1435. (Firenze, Museo Nazionale)
141. Visegrádi Madonna, 1480 k. (Visegrád, Mátyás Király Múzeum) 142. Massaccio: Szentháromság, freskó, 1427 k. (Firenze, Santa Maria Novella)
143. Fra Angelico: Krisztus levétele a keresztről, 1437-1440. (Firenze, Museo San Marco)
144. Piero della Francesca: Krisztus ostorozása, 1470 k. (Urbino, Palazzo Ducale)
145. (Sandro) Botticelli: Vénusz születése, 1485 k. (Firenze, Uffizi)
146. (Carlo) Crivelli: Angyali üdvözlet, 1486. (London, National Gallery) 147. (Andrea) Mantegna: Pietá, 1506. (Milánó, Brera)
148. Leonardo (da Vinci): Utolsó vacsora, 1495-1497. (Milánó, Santa Maria delle Grazie kolostor refektóriuma)
149. Leonardo (da Virrci): Szent Anna harmadmagával, 1498. (London, National Gallery) 150. Leonardo (da Vinci): Mona Lisa, 1503-1505. (Párizs, Louvre)
151. Leonardo (da Vinci): Vázlatok az emberalak tanulmányozásához vagy más tanulmányrajz
152. Raffaello (Santi): Esterházy Madonna, 1507-1508. (Budapest, Szépművészeti Múzeum)
153. Raffaello (Santi): Athéni iskola, freskó, 1509-1510. (Vatikán, Stanza della Segnatura)
154. Michelangelo (Buonarroti): Utolsó ítélet, freskó, 1537-1541. Vatikán, (Capella Sistina)
155. Giorgione: A Vihar, 1506 k. (Velence, Accademia)
156. Tiziano (Vecellio): Urbinói Vénusz, 1538. (Firenze, Uffizi)
157. (Benvenuto) Cellini: Sótartó, 1543. (Bécs, Hofmuseum)
158. Nyírbátori stallum, 1511. (MNM)
159. (Jan) Van Eyck: Arnolfiní házaspár, 1433. (London, National Gallery)
160. ((Rogier) van der Weyden: Angyali üdvölet, (Párizs, Louvre)
161.Hugo) van der Goes: Portinari oltár, 1475 k. (Firenze, Uffizi)
162. (Hieronymus) Bosch: Szénásszekér, 1480-1485. (Madrid, Prado)
163. (Albrecht) Dürer: Önarckép, 1498. (Madrid, Prado)
164. Dürer: Melankólia, rézmetszet, 1514. (Berlin, Staatliche Museen)
165. (Mathias) Holbein: (Jean de Dinteville és Georges de Selve) francia követek képmása, 1533. (London, NG)
167. Id. (Pieter) Bruegel: Téli vadászat, 1565. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)
168. Id. (Pieter) Bruegel: Parasztlakodalom, 1567. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)
170. (Angelo) Bronzino: Toledói Eleonóra, XVI. sz. vége (Firenze, Uffizi)


12.BAROKK

171. Giacomo della Porta: Il Gesú homlokzata, XVI. sz. vége Róma
172. (Lorenzo) Bernini: Szent Péter tér, 1656-tól Róma
173. (Francesco) Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane, 1667. Róma
174. (Jules Hardouin)-Mansart: A Versailles-i palota, 1678 u.
175. Melki bencés apátság, 1702-től
176. Drezdai Zwinger, 1711-1722
177.Győri karmelita templom; 1721-1729
178. Esterházy-kastély, XVIII. sz. Fertőd
179. Santa Maria templom, XVIII. sz. Mexikó
180. Fellner Jakab: Líceum 1764. Eger
181. (Lorenzo) Bernini: Szent Teréz extázisa, márvány, 1647-1652. (Róma, S. Maria della Vittoria)
182. (Georg Raphael) Donner: Szent Márton és a koldus, 1735. (Pozsony, Szt. Márton plébánia¬templom)
183. (Pieter Pauwel) Rubens: Amaznok harca, 1618. (München, Alte Pinakothek)
184. Rembrandt (Harmensz van Rijn):Éjjeli őrjárat,(A lövészegylet kivonulása) 1642. (Amsterdam, Rijksmuseum)
185. Rembrandt (Harmensz van Rijn): A három kereszt, (rézkarc) 1662. 186. Rembrandt (Harmensz van Rijn): Önarckép, 1665. (Köln, Wallraf Richartz-Museum)
187. (Diego) Velazquez: Breda átadása, 1635-1636. (Madrid, Prado)
188. (Diego) Velazquez: Udvarhölgyek, 1656-1657. (Madrid, Prado)
189. Vermeer van Delft: Festő és modellje, 1665-1670. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)
190. (Michelangelo da) Caravagg 68. Fejedelmi szablya markolata (alaprajzaio: Szent Pál megtérése, 1660 k. (Róma, S. Maria del Popolo)
191. (Georges de) La Tour: A születés, XVII.sz. ½. (Rennes, Musée de Beaux Arts)
192. (Andr, 1550 u. Vicenza mellettfont color=browneKolozsvári Tamás: Kálváriaa href="http://www.reneszansziwiw.hu/entity_images/0000/1723/utolso_itelet_medium.jpg"a) Pozzo: Szent Ignác megdicsőülése, 1691-1694. Róma, San Ignazio mennyezetfreskója
193. Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, 1712. (MNG)
194. (Giovanna href="http://german.lss.wisc.edu/~smoedersheim/gr601/architektur/romanik/hildesheim/St-Michael-Hildesheim.jpg"Donatello: Dávidi Battista) Tiepolo: Freskó a würtzburgi érseki palotából, 1753.
195. (Franz Anton) Maulbertsch: A pásztoroa href="http://www.reise.info.hu/onlinepic/news/9/842-l.jpg"Bosch: Szénásszekérfont color=brownk imádása, 1758. (Sümeg, r.k. plébániatemplom)
196. (Franz) Sigrist: A négy fakultás, 1781. Eger, Líceum 197. Chippendale bútorok 1740-1780. (pl.: könyvszekrény vagy szék fonadékos háttámlával,női íróasztal


13. KLASSZICIZMUS

198. British Museum, 1823-1844. London
199. Péchy Mihály: Nagytemplom 1805-1821. Debrecen
200. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, 1837-1847. Budapest
201. Hild József: Főszékesegyház, 1839-1856. Esztergom 202. (Antonio) Canova: Mária Krisztina főhercegnő sírémléke, 1789-1805. (Bécs, Augustinerkirche)
203. Ferenczy István: A szépmesterségek kezdetei (Pásztorlányka), 1820-1822. (MNG)
204. (Jacques-Louis) David: A Horatiusok esküje, 1784. (Párizs, Louvre)
205. (Jean Auguste-Dominique) Ingres: A nagy odaliszk, 1814. (Párizs, Louvre)
206. Id. Markó Károly: Visegrád, 1828. (MNG)
207. Egy Wedgwood kerámia a XIX. sz. elejéről (pl. váza, 1805. London, Victoria & Albert Museum)
208. Copf stílusú bútorok (pl.: kétajtós szekrény 1790 k. vagy felnyitható öltözőasztal XVIII. sz. vége Budapest Iparművészeti Múzeum)


14. ROMANTIKA, REALIZMUS

209. Parlament, 1840-1865. London
210. Kristálypalota 1851. - Londoni világkiállítás fotója ~
211. Operaház, 1860-1875. Párizs
212. (Alexander) Eiffel: Eiffel torony, 1889. Párizs
213. Feszl Frigyes: Vigadó, 1859-1865. Budapest
214.Ybl Miklós: Operaház, 1875-1884. Budapest
215. Steindl Imre: Országház, 1885-1894. Budapest
216. A budavári Nagyboldogasszony plébániatemplom (Mátyás templom), XIII-XV. sz. - 1874-1896. Schulek Frigyes - restaurálás
217. (Francois) Rude: Marseillaise, 1836. Párizs
218. Izsó Miklós: Táncoló paraszt, terrakotta, 1870. (MNG)
219. (Fancisco) Goya: 1808. május 3. 1814. (Madrid, Prado)
220. (Caspar David) Friedrich: Vándor a ködtenger felett, 1818 k. (Hamburg, Kunsthalle)
221. (Théodore) Gérciault: A Medúza tutaja, 1818-1819. (Párizs, Louvre)
222. (William) Blake: A teremtő, 1826. (Manchester, Whiteworth Gallery)
223. (Eugéne) Delacroix: A szabadság vezeti a népet, 1831. (Párizs, Louvre)
224. (William) Turner: Gőzhajó a hóviharban, 1842. (London, Tate Gallery)
225. (Pavel Andrejevics) Fedotov: Leánykérőben, 1848. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija)
226.(Gustave) Courbet: Bonjour Monsieur Courbet, 1854. (Montpellier, Musée Fabre)
227. (Jean-Franr~ois) Millet: Kalásszedők, 1857. (Párizs, Louvre)
228. (Ilja) Repin: Hajóvontatók a Volgán, 1873. (Szentpétervár, Russzkij Muzej)
229. Borsos József: Nemzetőr, 1848.
(MNG) 230. Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, 1859. (MNG)
231. Székely Bertalan: Egri nők, 1867. (MNG)
232. Munkácsy Mihály: Tépéscsinálók, 1871. (MNG)
233. Szinyei Merse Pál: Majális, 1873. (MNG)
234. Barabás Miklós: Bittó Istvánné, 1874. (MNG)
235. Paál László: Út a fontenebleau-i erdőben, 1876. (MNG)
236. Zichy Mihály: lllusztráció a „Hídavatás”-hoz, 1877 u. (MNG)
237. Benczúr Gyula: Buda visszafoglalása, 1896. (MNG)
238. Lotz Károly: A zene apoteózisa, 1883-1884. (Budapest, Operaház mennyezetképe)


15. IMPRESSZIONIZMUS, POSZTIMPRESSZIONIZMUS

239. (Edouard) Manet: Reggeli a szabadban, 1863. (Párizs, Louvre)

240. (Edouard) Manet: Claude Monet csónakműtermében fest (A bárka), 1874: (München, Neue Pinakothek. (Claude)

241.Monet: A felkelő nap impressziója, 1872. (Párizs, Musée Marmottan)

242. (Edgar) Degas: Balettiskola, 1874. (Párizs, Musée D’Orsay)

243. (Auguste) Renoir: A Moulin de la Galette, 1876. (New York, J.H. Whitney Gyűjtemény)

244. (Georges) Seurat: Vasárnap délután, 1884-1886.

245. (Paul) Cézanne: Mont-Sainte-Victoire, 1885-1887. (London, Courtauld Institute) 246. (Paul) Cézanne: Csendélet korsóval és gyümölcsökkel, 1887-1895. (Oslo, Nationalgalerie)

247. (Vincent) van Gogh: Önarckép, 1890. (Párizs, Jeu de Paume)

248. (Vincent) van Gogh: Út ciprusokkal (Országút éjjel), 1890. (Otterlo, Kröller-Müller Gyűtemény)

249. (Paul) Gauguin: Mi újság? (Tahiti nők), 1892. (Drezda, Gem~ldegalerie Neue Meister)

 

16. EKLEKTIKA, SZECESSZIÓ, SZIMBOLIZMUS


250. (William) Morris-(Philip) Webb: Vörös ház, 1859. London 251. (Antonio) Gaudi: Sagrada Familia, 1884-től Barcelona 252.(Victor) Horta: Tassel-ház, 1892-1893. Brüsszel

253. (Charles Rennie) Mackintosh: Glasgow-i Művészeti Iskola, 1898 k.

254. (Joseph-Maria) Olbrich: A bécsi szecesszió épülete, 1898-1899. Bécs

255. Lechner Ödön: Postatakarékpénztár, 1899-1902. Budapest

256. Schikedanz Albert: Szépművészeti Múzeum, 1899-1906. Budapest

257. Kós Károly-Zrumecky Dezső: Madárház, 1908-1909. Budapesti Állatkert

258. Medgyaszay István: Szent Erzsébet-templom ,Rárósmúlyad 1910

259.. (Auguste) Rodin: A csók, 1894. Párizs, Rodin Múzeum

260. Fadrusz János: Mátyás király emlékm, 1895-1902. Kolozsvár –

26l. Mednyánszky László: Csavargófej, 1908-1910. (MNG)

262. (Edward) Burne-Jones: A rémfej, 1887. (Stuttgart, Staatsgalerie)

263. (Henri de) Toulouse-Lautrec: Ezek a hölgyek, 1895. (SZM)

264. (Henri de) Toulouse-Lautrec: Jane Avril, (litográfia) 1893. (Albi, Musée d`Albi) 265. (Gustav) Klimt: Judith, 1901. (Bécs, Österreichische Galerie)

266. (Edvard) Munch: Sikoly, 1893.

267. (Amadeo) Modigliani: Leányfej (Jeanne Hébuterne arcképe szemből), 1918. (Bern; mgt)

268. Rippl-Rónai József: Kalitkás nő, 1892. (MNG) 269. Ferenczy Károly: Madárdal, 1893. (MNG)

270. Gulácsy Lajos: A varázsló kertje, 1904. (MNG)

271. Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban, 1907. (MNG) 272. Csontváry Kosztka Tivadar: Taormina, (MNG)

273. Csók István: A keresztapa reggelije, 1932. (MNG)

274. Rippl-Rónai József-Róth Miksa: Az Ernst Múzeum üvegablaka, 1912. Budapest 275. Thonet bútorok, 1851-től (pl.: Thonet hajlított hintaszéktípusa 1860, vagy Thonet kerek ülésű standard széke, 1859. évi típus)

276. Henry van de Velde bútorai (pl. szecessziós szék és asztal 1895-ből)

277. A pécsi Zsolnay gyár egy tárgya a századfordulóról (díszváza)

 

17. XX. SZÁZAD ELSŐ FELE


278. (Louis) Sullivan: Carson, Pirie és Scott áruház, 1899-1904. Chichago 279. (Peter) Behrens: Hoechst festékgyár, 1920-1925. Berlin

280. (Walter) Gropius: A Bauhaus központi épülete, 1925-1926. Dessau

281. Gerrit Thomas) Rietveld: Schroeder-ház, 1924. Utrecht

282. (Frank Lloyd) Wright: Vízesésház, 1936. Bear Run, (Pennsylvania)

283. Hajós Alfréd: Margitszigeti Sportuszoda, 1930. Budapest

284. Molnár Farkas: Társasház, 1936. Budapest

285. (Maurice de) Vlaminck: A vörös fák, 1906. (Párizs, Musée National d`Art Moderne) 286. (Henri) Matisse: A vörös desszert, 1908. (Szentpétervár, Ermitázs)

287. Pablo) Picasso: Az avignoni kisasszonyok, 1907. (New York, Museum of Modern Art)

288. (Pablo) Picasso: Guernica, 1937. (Barcelona)

289. (Georges) Braque: A portugál nő, 1911. (Basel, Kunstmuseum)

290.(Juan) Gris: Kávéházi csomag, kollázs, 1914. (Ulm, Museum)

291. (Umberto) Boccioni: Az izmok dinamizmusa, bronz, 1913. (New York, Museum of Modern Art)

292. (Marcel) Duchamp: Lépcsőn lemenő akt, 1912. (Philadelphia, Museum of Modern Art)

293. (Marcel) Duchamp: Forrás, 1917. (elveszett)

294. (Franz) Marc: A kék ló, 1911. (München, Lenbachhaus)

295. (Constantin) , 1916. (Párizs, Musée d`Art Moderne)

296. (Vaszilij) Kandinszkij: Sárga, piros, kék, 1925. (Párizs, Nina Kandinszkij Gyűjtemény)

297. (Paul) Klee: Őszi hely, akvarell, 1921. (magántulajdon).

298. (Kazimir)Malevics: Vörös négyzet, 1914. (Szentpétervár, Russzkij Muzej)

299. (Piet) Mondrian: Kompozíció: Szürke struktúra színes síkokkal, 1918. (Zürich, Max Bill Gyűjtemény)

300. (Man) Ray: Lautréaumont mondásának illusztrációja, a Minotaure folyóiratból, 1933

301. (Marc) Chagall: Az én kis falum, 1911. (New York, Museum of Modern Art)

302. (René) Magritte: A szóhasználat I. Ez nem pipa, 1928-1929. (New York, mggy.) 303. (Méret) Oppenheim: Prémes csésze, 1936. (New York, Museum of Modern Art) 304. (Salvador) Dali: A polgárháború előérzete, 1936. (Philadelphia Museum of Art) 305. Nemes Lampérth József: Háttal álló női akt, 1916. (Budapest, MNG)

306. Kassák Lajos: Képarchitektúra, fametszet, 1922. (Pécs, Janus Pannonius Múzeum) 307. Moholy Nagy László Fényrekvízítum; 1922-1930. (Eindhoven, Stedelijk van Abbe Museum)

308. Szőnyi István: Zebegényi temetés, 1928. (Zebegény, Szőnyi Múzeum)

309. Bernáth Aurél: Tél, 1929. (mgt)

310. Derkovits Gyula: Viharban, 1931. (mgt)

311.. Medgyessy Ferenc: Anya, 1932. (MNG )

312. Vajda Lajos: Ezüst gnóm, 1940. (MNG)

313. Egry József: Napfelkelte, 1940. (MNG)

314. Bauhaus-ban tervezett tárgy (pl.: Brauer Marcel: "funkcionalista" szék 1922 vagy csőszék 1926)

 

18. A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELE


315. Le Corbusier: Ronchamp-i kápolna, 1955

316. (Alvar) Aalto: Községháza, 1949-1953. Söynütsalo

317. (Pier Luigi) Nervi: Sportcsarnok, 1956-1957. Róma

318. (Frank Lloyd) Wright: Guggenheim Múzeum, 1946-1958. New York

319. (Tange) Kenzo: Olimpiai csarnokok, 1964. Tokio

320. (Renzo Piano - Richard Rogers): Pompidou központ, 1971-1977. Párizs

321. (Friedrich) Hundertwasser: Bécsi (Löwengassei) lakóház, 1980-1982. Bécs

322. Makovecz Imre: A Művelődés Háza, 1976-1982. Sárospatak

323. (Marino) Marini: Ló és lovas, fa, 1949-1950. (Zürich, Krayenbühl Gyűjtemény) 324. (Alberto) Giacometti: Az erdő, (bronz) 1950. (Duisburg, Wilhelm Lehmbruck Gyűjtemény)

325. (Henry) Moore: Kétrészes fekvő alak, (bronz) 1959. (művész tulajdona)

326. (Jean) Tinguely: Kerekeim, 1960-1961. (Budapest, Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum=Ludwig)

327. (Joan) Somogyi József: Martinász, 1953. (Dunaújváros)

329. Borsos Miklós: Madár tojással, 1968. 330. Jovánovics György: Részlet a nagy Gilles-ből, 1967-1968. (mgt)

33l. Schaár Erzsébet: Az utca, 1974. (székesfehérvári kiállítás)

332. Varga Imre: Radnóti, 1969. (Mohács) 333. (Jackson) Pollock: No 14. 1948. (Westport, Connecticut, mggy.)

334. ( Jean) Dubuffet: Metafizikus, 1950. (Winnetka -Illinois, mggy.)

335. (Francis) Bacon: Tanulmány Velázquez után: X. Ince pápa. 1953. (New York, mgt) 336. (Jasper) Johns: Zászló narancs mezőben, 1957. (Köln, Wallraf Richart Museum) 337. (Roy) Lichtenstein: Tzing 1962 (darmstadt, KarlStröher Gyűjtemény)

338. (Andy) Warhol: Elvis, 1964. (Toronto, Art Gallery of Ontario)

339. (Rober) Rauschenberg: Turkey, 1965. (Darmstadt, Karl Ströher Gyűjtemény),

340. Kepes György: Programozott fényjáték-terv a bosttoni kikötő számára, 1965-1967 341. (Victor) Vasarely egy op-art műve

342. (Nam June) Paik: Integrálzongora, 1958-1963. (Bécs, Museum Moderner Kunst) 343. (Frank) Stella: Lake City, 1960-1961. (Düsseldorf, Kunstmuseum)

344. (Allan) Kaprow: HáztartáS, 1964. Happening (fotódokumentáció)

345. (Joseph)Kosuth: Egy és három szék, 1965 346. (Joseph) Beuys: Főáram, 1967. Darmsadt (akció fotódokumentáció)

347. Szentjóby Tamás: Hülő víz, 1965. (mggy.) 348. Keserü Ilona: Forma, 1969. (mgt) 349. Kondor Béla: Rajz, 1969. (Győr, Kolozsváry-gyűjtemény)

350. Lakner László : Mosoly, 1969. (Budapest, KiscelliMúzeum )

35l. Pauer Gyula: Pszeudo, 1970. (mgt)

352. Christo: Völgyzáró függöny, 1970-1972. (Colorado) 353. Haraszty István: Kalitka, 1973. (Székesfehérvár, István Király Múzeum)

354. (Claes) Oldenburg: Ruhacsíptető, acél, 1974. (USA, mggy.) 355. Erdély Miklós: Hűség, 1979.

356. (Cindy) Sherman: Cím nélküli állókép 48., 1979

357. Ujházi Péter: Cirkusz, 1980. (Budapest, Ludwig)

358. Bak Imre: Ismert történet II., 1984.

359. Bukta Imre: Hajnali szabad permetezés, 1985. (Budapest, Ludwig)

360. ef Zámbó István: Új magyar népművészet II. 1987. (Budapest, Ludwig)

36l. Mauer Dóra: Hommage á Joseph Hoffmann, 1990. (Budapest, Ludwig)

362. (Barbara) Kruger: A tested csatatér, 1989.

363. Fehér László: Kútbanéző, 1989. (Budapest, Ludwig M.)

364. (Rebecca) Horn: Concert for Anarchy, 1994 e. (, 365. Németh Ilona: Elementáris objekt, 1996

366. Gerber Pál: Te egy kiválasztott vagy 1996.

 

19. FOTÓ


367. (Eadward) Muybridge: mozgás fotók (1888 k.)

368. Moholy-Nagy László: Önarckép, (1922) 369. (Alexander) Rodcsenko: Telefonáló nő (1923)

370. (Man) Ray: Casati grófnő (1928) 37l. Munkácsi Márton: Gyerekek (1928)

372. (Edward) Weston: Káposztalevél (1931)

373. (Andre) Kertész: Torzulás (sorozat), (1933)

374. (Henri) Cartier-Bresson:Vasárnap a Marne partján (1938)

375 .(Robert) Capa: Kollaboránsnő Chartres-ból, (1944)

376. (Diane) Arbus: Vasárnap Brooklynban sétáló fiatal pár (1966)

377. (Richard) Avedon: Apám (1969 u.)

378. Escher Károly: Szénhordás

 

20. MAGYAR NÉPMŰVÉSZET


379. Dé1-dunántúli tornácos ház alaprajza (XIX. sz.-ból)

380. Alföldi kontyosház (XIX. sz.-ból)

38l. Egy szabadtéri néprajzi múzeum (pl.: Szentendre, Hollókő, )

382. Ácsolt láda Budapest, Néprajzi Múzeum vagy Ácsolt láda Nógráda">Délkelet-Dunántúlról

383. Festett láda Komárom, Csongrád vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből (pl. a NM anyagából)

384. Király Zsiga: Tükrös spanyolozással (XIX. sz.) (NM)

385. Egy sárközi, egy somogyi és egy baranyai szőttes (párnahéj, párnavég, abrosz vagy komakendő)

386. "Táblás", vörös-fekete gyapjú szőttes Sóváradról (Románia) (Budapest, NM)

387. "Ábrahámos" , hímzett párnavég Csik megyéből (Románia) (NlV

388. Cifraszűr Békés vagy Hajdú megyéből

389. Női ködmön Somogy, Békés, vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből.

390. Egy csákvári cserépedény (kásástál, nagytál vagy korsó)

39l. Egy-egy cserépedény (tál, fazék, butella vagy butykos) Hódmezővásárhelyről vagy

432k.jpgTiszafüredről

392. Miskakancsó Mezőcsátról, (1848.) vagy Miskakancsó Mezőtúrról (NM)

 

21.EURÓPÁN KÍVÜLI KULTÚRÁK


393. 5ziklarajzok Tassziliből, (Kr.e. IV. ée.)

394. Nagy Zimbabve (XIV-XV. sz.) (Mozambik)

395. Táncmaszk Elefántcsontpartról

396. Ősszobor Indonéziából, (NM) 397. Húsvét-szigeti kőszobrok (Polinézia)

398. Auszráliai kéregfestmény (NM) 399. Vadkanmaszk fából, (Melanézia) (NM)

400. Bábfigura (Wayang - Indonéziából) (NM)

401. "Nazcavonalak", Kr.e. 200-Kr.u. 350. (Peru) .

402. Machu Picchu, XVI. sz. (Peru)

403. A Nap piramisa, IV-IX. sz. (Teotihuacan)

404. Nagy Jaguár templom (maja), 300-900. (Tikál)

405. Halotti maszk IV-V. sz. (Teotihuacan, Párizs, Musée de 1`Homme)

406. A Vap Kőwe (azték naptár) XV. sz. (Mexico City, Nemzeti Antropológiai Múzeum) 407. TotemcKzlep Észak-Nyugat-Amerikából, (Drezda, Museum für Völkerkunde)

408. Puebló 350-l300, Mesa Verde

409. Cordobai nagymecset (IX-X. sz.)

410. Kászim pasa dzsámij a, ( 1543-1546. Pécs)

411. Kiráh fiirdő, (1566-1587. Buda)

412. Gü1 baba türbéje, (Buda)

413. Kethűda-dzsámi, minaret, (VIII. sz. Eger)

414. Ladik imaszőnyeg, 6 oszlopos, (XVIII. sz. Budapest, Iparművészeti Múzeum)

415. Korán-lap (Arany Toll kalligráfiája), (1186. Dublin, Ch. Beatty Könyvtár)

416. Naey Sztúpa, (Kr.e. III-I. sz. Szancsi)

417. A 26. adzsantai barlangtemplom belseje, (640 k.)  ,

418. Radzsarani-templom, (XI-XIII. sz. Bhuvanesvar, India)

419. Szúrja a Napisten, kősztéle, (XIII. sz.)

420. Buddha Sákjamuni fej Gandharából, (himalájai pala) (II-III. sz. Budepest, Hopp F. Kelet¬ázsiai Múzeum)

421. Siva Nataradzsa-Táncoló Siva, (bronz) (XII-XIII. sz. Amszterdam, Museum van Aziatische Kunst)

422. Lótuszvirágot tartó bódhiszattva, (falfestményrészlet) (az l. számú adzsantai barlangtemplomból, 600-650 k.)

423. Rádzsput miniatúra, (Krisna és Rádha a ligetben, XVIII. sz.)

424. Szteatit pecsételők az Indusvölgyi kultúrából, (Új Delhi, National Museum)

425. Kínai Nagy Fal, Csin dinasztia (Kr.e. VI-III. sz. 220-ig)

426. A "Tiltott város"- a pekingi császári palotaegyüttes részlete, a nagy esatnokkal, Ming- és Csing¬korszak

427. Földalatti folyosórendszer a Kínai "cseréphadsereg"-gel (Csin-si Huang-ti császár sírjához), Kr.e. 220-210. Lintong Hszian mellett

428. Temetkezési zászlókép selyem alapon, (Ma-vang-tui l. számú sír, Nyugati Hang-kor Kr.e. 206¬Kr.u. 8.) (Peking, Neue archaeologische Funde in China)

429. Buddha és kísérői a Gyémánt szutrából, (fametszet) (868.) (London, British Museum)

430. Csien-lung: Porcelándoboz pecsétfestéknek, (XVIII. sz.) (Budapest, IM)

43l. Hórjudzsi buddhista templom Arany Csarnoka, (VII. sz.) (Nara)

432. Részletek Kacura Rikju császári villa tavaskertjéből a Sókintei nevű teaházzal, (XVII. sz. e.) (Kioto) 433. Kamakurai Nagy Buddha szobor, (XIII. sz.)

434. Kacusika Hokusai: Déli szél és szép idő. A Fudzsijama harminchat képe sorozatból, (1823¬1829.) (Tokió, Heibonsha Publisher Ltd.)

435. No-maszk, (XVI. sz.) (Tokió, Nemzeti Múzeum) Rövidítések: ½: első fele; 2/3: második harmada stb.; é.: évek; sz.: évszázad;
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!